Cao Cẩm Nhung on Twitter: "ROSÉ ĐĂNG TẢI VIDEO NHẢY 'WAP' NHƯ ĐÃ GIAO KÈO VỚI BLINK

Cao Cẩm Nhung on Twitter: "ROSÉ ĐĂNG TẢI VIDEO NHẢY 'WAP' NHƯ ĐÃ GIAO KÈO VỚI BLINK

Cao Cẩm Nhung on Twitter: "ROSÉ ĐĂNG TẢI VIDEO NHẢY 'WAP' NHƯ ĐÃ GIAO KÈO VỚI BLINK Xỉu ngang mấy người ơi 🤣🤣🤣🤣 #ROSÉ #로제… "

- ¡¡No sabes cuánto detesto la indiferencia de mierda que tienes!!. -… #detodo # De Todo # amreading # books # wattpad

- ¡¡No sabes cuánto detesto la indiferencia de mierda que tienes!!. -… #detodo # De Todo # amreading # books # wattpad

- ¡¡No sabes cuánto detesto la indiferencia de mierda que tienes!!. -… #detodo # De Todo # amreading # books # wattpad