1930's inspired wedding - Great Gatsby, vintage elegance

1930's inspired wedding - Great Gatsby, vintage elegance

1930's inspired wedding - Great Gatsby, vintage elegance

1960's inspired wedding - Jackie O tailored elegance - classic sixties fashion

1960's inspired wedding - Jackie O tailored elegance - classic sixties fashion

1960's inspired wedding - Jackie O tailored elegance - classic sixties fashion

1940's inspired wedding - classic, simple silhouettes for vintage-loving brides

1940's inspired wedding - classic, simple silhouettes for vintage-loving brides

1940's inspired wedding - classic, simple silhouettes for vintage-loving brides

1930's wedding dresses - Thời trang áo cưới những năm 30. Chất liệu may v

1930's wedding dresses - Thời trang áo cưới những năm 30. Chất liệu may v

1930's wedding dresses - Thời trang áo cưới những năm 30. Chất liệu may váy cưới lúc đó chủ yếu là satin và chiffon.