Couple đc tớ tung tiếp theo đây :> vì lời hứa phần 1 (Lizkook Hint) đ… #fanfiction # Fanfiction # amreading # books # wattpad